การเลือกซื้อเพชรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม เช่น แหวน จี้ ข้อมือ เครื่องประดับที่มีเพชรเป็นส่วนประกอบ ผู้ซื้อควรนำหลัก 4 C’s มาช่วยพิจารณาในการเลือก สำหรับวิธีนี้พอสรุปได้ดังนี้

C แรก คือ Carat Weight (น้ำหนัก)
น้ำหนักหรือขนาดของเพชรเรียกเป็นกะรัต โดยเพชร 1 กะรัต มีน้ำหนักอยู่ที 200 มิลลิกรัม ซึ่งถ้ามีน้ำหนักหรือขนาดน้อยกว่า 1 กะรัต จะใช้หน่วยในการเรียกเป็น สตางค์ (Point) โดยจะกำหนดไว้ว่าเพชร 1 กะรัต แบ่งออกเป็น 100 สตางค์

C ที่สอง คือ Color (สี)
เพชรมีหลายเฉดสีมาก สีที่นิยมมากที่สุดจะเป็นแบบไร้สีและยังเป็นเพชรที่มีราคาสูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับเพชรที่มีเฉดสีอื่น โดยมีการจำแนกเฉดสีของเพชรไล่เป็นเฉด เริ่มจาก D ไปจนถึง Z ซึ่งเฉดสี D จะหมายถึงเพชรที่มีความขาวใสมากที่สุด และลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ ในบ้านเราจะเรียกว่าเพชรน้ำดี

C ที่สาม Clarity (ความบริสุทธิ์)
เพชรที่ไม่มีตำหนิหรือไร้มลทินถือเป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์มาก และมีราคาค่อนข้างสูง แต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น ขนาด การเจียระไน และสีของเพชร การดูความบริสุทธิ์ของเพชรนิยมใช้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย 10 เท่า

C ที่สี่ Cut (การเจียระไน)
การเจียระไนที่สมบูรณ์แบบเพชรจะต้องมีความสมดุลหรือเท่ากันทุกด้าน เมื่อส่องกับแสงไฟจะเห็นเป็นประกายแวววับระยิบระยับ

ใครกำลังเลือกซื้อเพชรกันอยู่อย่าลืมนึกถึงหลัก 4 C’s ก็จะช่วยให้คุณได้เพชรสวยมีน้ำดีอย่างที่ต้องการ