แหวนแต่งงานถือว่าเป็นเป็นสิ่งแทนใจของคู่บ่าวสาว หลายคนจะตั้งใจในการเลือกสรรเป็นพิเศษ เพราะงานแต่งงานจะเป็นงานที่ส่วนใหญ่จะจัดกันเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต สำหรับแหวนแต่ละชนิดจะมีความหมายที่แตกต่างกันตามความเชื่อ การเลือกแหวนที่สื่อความหมายตรงตามความชอบจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรารู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้น สำหรับแหวนที่นิยมเลือกมาใช้เป็นแหวนแต่งงานนั้นจะได้แก่ แหวนเพชร, แหวนทองคำ, แหวนทองคำขาว และแหวนที่ประดับอัญมณีต่างๆ โดยแหวนแต่ละแบบก็จะมีความหมายดังนี้

1. แหวนเพชร มีความหมายถึงความรักที่นิรันดร ความรักอมตะ และใสบริสุทธิ์ งดงามเหมือนดั่งเพชร แหวนเพชรยังเป็นแหวนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำมาใช้ในพิธีแต่งงาน

2. แหวนทองคำ สื่อความหมายถึงความรักที่สุกสดใส สว่างไสว อร่ามงามเหมือนกับสีของทอง และเป็นความรักที่ทรงคุณค่าไม่เปลี่ยนแปลง

3. แหวนทองคำขาว สื่อถึงความรักที่มั่นคง ไม่มีอุปสรรค ความรักที่ขาวสะอาด และคงคุณค่านิจนิรันดร

4. แหวนประดับอัญมณีต่างๆ นิยมใช้เป็นอัญมณีที่เป็นเม็ดเดียวประดับหัวแหวน ไม่ว่าจะเป็น เพชร, พลอย, ทับทิม และ มรกต เป็นต้น แหวนอัญมณีเหล่านี้จะบ่งบอกถึงความรักเดียวใจเดียว และจะมีกันและกันตลอดไป นอกจากรูปแบบแล้วสีของอัญมณียังสื่อถึงความรักในแต่ละรูปแบบอีกด้วย เช่น
– สีขาว สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ มั่นคง
– สีแดง ความรักที่มีให้กันจนเปี่ยมล้น และตลอดไป
– สีชมพู ความรักที่หวานซึ่ง ติดตรึงใจ
– สีฟ้า ความรักที่สดใส ไม่จืดจาง

แหวนแต่ละแบบจะสื่อความหมายที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือควรเลือกรูปแบบและอัญมณีรวมไปถึงที่สีสันที่ถูกใจ เพื่อให้คุณมั่นใจและรู้สึกดีทุกครั้งที่สวมใส่