ถ้าต้องการเลือกซื้อเพชรก่อนอื่นเลยเราควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเพชรในเบื้องต้นกันไว้บ้าง โดยเฉพาะหลักในการเลือกดูเพชรหรือที่เรียกว่าหลัก 4 C’S ซึ่งจะได้แก่ สี (Color), ตำหนิหรือความสะอาด (Clarity), ขนาดและน้ำหนัก (Carat), และ การเจียระไน (Cut) ซึ่งถ้าใครเคยศึกษาต้องได้ยินเกี่ยวกับไฝดำในเพชรกันมาบ้าง แต่อาจจะยังสงสัยว่ามันคืออะไรและถ้ามีเราควรเลือกซื้อเพชรเม็ดนั้นหรือไม่ ใครอยากรู้วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ไฝดำ คือ ตำหนิรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ด้านในเพชรมีลักษณะคล้ายการตกผลึก ซึ่งอาจจะเกิดจากกระบวนการภายในของเพชรหรือเกิดจากแร่ธาตุชนิดอื่น มีทั้งแบบที่เป็น สีดำ และ สีน้ำตาล สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ลักษณะคล้ายๆ ไฝที่ขึ้นอยู่บนใบหน้าเป็นจุดสีดำมองเห็นเด่นชัด ถ้าเพชรเม็ดนั้นมีใบรับรองหรือใบเซอร์ก็จะถูกจัดระดับความสะอาดอยู่ที่ SI หรือ I หมายถึงมีตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และด้วยความที่มีสีดำหรือน้ำตาลและมองเห็นได้ง่ายนี่เอง จึงเรียกกันว่า ไฝดำ ตำหนิหรือไฝดำยิ่งมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้ระดับความสะอาดหรือเกรดของเพชรตกตามไปด้วย และยังมีผลต่อราคาของเพชรทำให้มีมูลค่าต่ำลงด้วยเช่นกัน

ซึ่งถ้าไฝดำอยู่ในส่วนอื่นของเพชร เช่น บริเวณขอบเพชร มุมเพชร ที่ไม่ใช่บริเวณตรงกลาง และมีขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า อีกทั้งยังไม่ผลต่อการส่องประกายของเพชรและความงาม ตำหนิก็จะไม่ส่งผลต่อราคาเพชรเม็ดนั้นเช่นเดียวกัน