เพชรที่มีความบริสุทธิ์มากๆ จะเรียกกันว่าเพชรที่ไร้มลทิน เพชรลักษณะนี้เมื่อมองด้วยตาเปล่าหรือแม้แต่ใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 10 เท่า ก็ไม่สามารถมองเห็นรอยตำหนิได้ แต่การดูต้องดูจากผู้เชี่ยวชาญเพียงเท่านั้น เพราะถ้าเราไม่ชำนาญบางครั้งอาจจะตัดสินใจยากว่าเพชรที่ดูมีตำหนิหรือไม่ เพชรที่บริสุทธิ์จะเป็นเพชรที่สวยงามและมีมูลค่าสูงมากตามไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันจะมีเครื่องมือเฉพาะในการตรวจคุณภาพของเพชร และมีการแบ่งความบริสุทธิ์เอาไว้ดังนี้

– FL ย่อมาจาก FLAWLESS เป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์มากปราศจากตำหนิไร้มลทิน ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือแม้แต่ใช้กล้องที่มีกำลังขยาย 10 เท่าก็ตาม
– IF ย่อมาจาก INTERNALLY FLAWLESS เป็นเพชรที่ไม่มีตำหนิด้านใน แต่มีรอยตำหนิเพียงเล็กน้อยที่บริเวณด้านนอก
– VVS1-VVS2 ย่อมาจาก VERY VERY SMALL INCLUSIONS เป็นเพชรที่มีตำหนิน้อยมาก ทั้งด้านนอกและด้านใน
– VS1- VS2 ย่อมาจาก VERY SMALL INCLUSIONS เพชรที่มีตำหนิเพียงเล็กน้อย แต่มากกว่า VVS1-VVS2
– SI1-SI2 ย่อมาจาก SMALL INCLUSIONS เป็นเพชรที่มีตำหนิน้อย แต่มากกว่า VS1- VS2
– I1-I2 – I3 ย่อมาจาก IMPERFECT เป็นเพชรที่มีตำหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ดังนั้นเพชรที่มีความบริสุทธิ์เป็น FL จึงจัดเป็นเพชรที่มีความบริสุทธิ์มากมีคุณภาพดีและมีราคาสูงที่สุด สำหรับเพชรที่มีคุณภาพเป็น I1-I3 จะเป็นเพชรที่มีคุณภาพต่ำที่สุดและมีราคาถูกกว่า ทราบกันแบบนี้แล้วก่อนเลือกซื้อเพชรก็อย่าลืมดูที่งบประมาณกันด้วย เพราะจะเป็นตัวกำหนดได้ว่าคุณสามารถเลือกซื้อเพชรที่มีคุณภาพในระดับใด