ปกติเวลาจะเลือกซื้อเพชรไม่ว่าจะเป็น สร้อยข้อมือเพชร, แหวนเพชร, จี้เพชร, ต่างหูเพชร และ เพชรเม็ดเดี่ยวๆ ที่ไม่ได้เป็นเครื่องประดับ เราก็จะนึกถึงหลักการเลือกแบบ 4 C’ s เพราะจัดเป็นหลักการเลือกเพชรแบบมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วโลก ซึ่งหลักการนี้จะได้แก่ กะรัตหรือขนาด (Carat), การเจียระไน (Cut), สี (Color) และ ความสะอาด (Clarity) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพ ความสวยงามและมูลค่าของเพชรเม็ดนั้นๆ แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่เราควรนำมาพิจาณาเราประกอบกันด้วย เช่น

1. ราคาเพชร โดยก่อนการเลือกซื้อควรตรวจสอบดูราคากลางจากใบราคา ซึ่งในปัจจุบันจะหาได้ไม่อยาก โดยอาจค้นหาข้อมูลจากเสริชเอนเจิ้นต่างๆ ที่มีให้บริการอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบราคาจากหลายๆ ร้าน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ เพราะราคาแต่ละร้านอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งร้าน ชื่อเสียง และการทุ่มทุนโฆษณาก็เป็นปัจจัยที่ให้เพชรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

2. สถานบันที่ทำการออกใบรับรองเพชร หรือใบเซอร์ (Certificate) ก็มีผลต่อราคาเพชรเช่นกัน อย่างในบ้านเราจะยอมรับและนิยมใบเซอร์จากสถาบัน GIA ซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่และเป็นผู้คิดค้นการจัดคุณภาพเพชรตามหลักเกณฑ์ 4 C’s จึงได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง จึงซื้อง่ายขายคล่องกว่าเพชรจากสถาบันอื่น

3. เลือกร้านที่มีบริการหลังการขาย เช่น การทำความสะอาดเพชร หรือรับเปลี่ยนคืน เป็นต้น

เพชรแท้มีมูลค่าค่อนข้างสูง ดังนั้นก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อควรพิจารณาจากหลายๆ เรื่อง เพื่อให้คุณได้เพชรทีมีคุณภาพดีและสวยโดนใจอย่างที่ต้องการ