เพชรที่เป็นเพชรน้ำดีและมีมูลค่าสูงนั้น เฉดสีของเพชรก็เป็นตัวกำหนดด้วยเช่นกัน โดยเพชรที่สวยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันจะเป็นเพชรแบบไร้สี โดยสถาบันอัญมณีได้ทำการแยกหลายเฉดสี ออกเป็นเกรดตั้งแต่เกรด D ไปจนถึงเกรด Z ซึ่งพอจะสรุปลักษณะสีของแต่ละเกรดได้ดังนี้

1. เกรด D เป็นเพชรสีขาวหรือเพชรไร้สี เรียกกันว่า น้ำ 100 เป็นเพชรที่มีคุณภาพดีที่สุดและมีราคาสูงที่สุดด้วยเช่นกัน
2. เกรด E เป็นเพชรที่มีเกรดรองลงมาจากเกรด D เรียกกว่า น้ำ 99 ราคาก็จะลดหลั่นลงมาด้วยเช่นกัน
3. เกรด F เป็นเพชรที่มีสีขาวน้อยลงมาสีไม่ใส ที่เรียกว่า น้ำ 98
4. เกรด G เป็นเพชรที่มีสีขาวปนสีเหลืองอ่อนเล็กน้อย ที่เรียกว่า น้ำ 97 และลดหลั่นกันไปเรื่อยๆ จนถึง Z

สำหรับการไล่สีของเพชรจาก D-Z พอจะสรุปลักษณะของสีเพชรได้ดังต่อไปนี้

– สีตั้งแต่เกรด D ไปจนถึง เกรด F เพชรจะเป็นสีขาวใสหรือปราศจากสี
– สีตั้งแต่เกรด G ไปจนถึง เกรด J เพชรเกือบจะปราศจากสีแต่จะเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆ ปนเล็กน้อย
– สีตั้งแต่เกรด K ไปจนถึง เกรด M เพชรจะมีสีเหลืองอ่อนปน
– สีตั้งแต่เกรด N ไปจนถึง เกรด R เพชรจะมีสีเหลืองอ่อน
– สีตั้งแต่เกรด S ไปจนถึง เกรด Z เพชรจะเป็นสีเหลืองอ่อนเข้มขึ้นมาเล็กน้อยจนถึงสีเหลือง

แต่อย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามูลค่าหรือราคาเพชรก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีของเพชรเพียงอย่างเดียว แต่ตัวกำหนดมูลค่าจะอยู่ที่รูปแบบลักษณะการเจียระไนและน้ำหนักของเพชรประกอบกันด้วย