บริการติดรางน้ำฝน

บริการติดรางน้ำฝน บางบ้านไม่ได้ดื่มน้ำฝน แต่ซื้อน้ำดื่มก็ต้องใช้บริการติดรางน้ำฝนอยู่ดี เพราะบางครั้งน้ำฝนก็ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกบนหลังคา น้ำที่รองไว้ก็สามารถใช้รถน้ำต้นไม้และใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วย ปกติที่เรามักเห็นบ้านในต่างจังหวัดที่มีการรองน้ำฝนไว้ดื่มกิน อีกทั้งน้ำฝนก็เย็นชื่นใจในโอ่งหรือตุ่มเก็บน้ำ หากดูแลดีๆ สามารถเก็บไว้กินได้เป็นปีๆ
บริการติดรางน้ำฝน คือการเอาสังกะสีมาดัดให้เป็นรางยาว ตามความยาวของหลังคาบ้าน แล้วมีการยึดน๊อต เพื่อติดตั้งที่ปลายหลังคาให้สามารถรองรับน้ำฝนที่จะตกลงมาได้ แล้วมีท่ออะลูมิเนียมและท่อสายยางยาวขนาดใหญ่พอสมควรที่ปลายรางยาวไปจนถึงภาชนะที่รองรับน้ำฝน (บางเจ้าใช้ท่ออะลูมิเนียมอย่างเดียว เวลาน้ำฝนเยอะๆ ทำให้น้ำกระเด็นลงพื้นดิน และดินกระเด็นขึ้นด้านบน เลอะไปหมด) เพื่อให้น้ำฝนไหลลงภาชนะที่รองรับได้โดยง่าย และไม่เลอะดิน ส่วนมากช่างรับเหมาจะมีรางและอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง เวลาที่ใช้ติดตั้งเพียงไม่นาน เราก็ได้รางน้ำฝนที่ใหม่ พร้อมใช้งานได้แล้ว
ตามต่างจังหวัดได้ใช้น้ำฝน เพื่อดื่ม หุงหาอาหาร และใช้สอยมาเป็นเวลานานแล้ว เพราะประหยัด และไม่ต้องเสียค่าน้ำประปา อีกทั้งเมื่อดื่มก็เย็นชื่นใจ แถมยังสะอาดโดยไม่ต้องฆ่าเชื้ออีกด้วย แต่ก็ต้องแน่ใจว่าหลังคาและรางน้ำที่เราติดตั้งสะอาดจริง ก่อนจะนำมาดื่ม จึงต้องมีการล้างหลังคาและรางน้ำจากฝนที่ตกหนักครั้งแรก (ย้ำว่าต้องตกหนักเท่านั้น เพื่อให้เพียงพอต่อการชะล้างสิ่งสกปรก) และเมื่อฝนตกหนักครั้งที่สองจึงจะสามารถรองน้ำไว้ใช้ได้